Besluitpunt "Fiche: Mededeling over de uitvoering van het EU / Contingency Action / Plan Brexit"

commissie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)
vergadering 2019-01-31
volgnummer 7b
 

Zaak:

 

Besluit:

Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019 op 14 maart 13:00 - 15:00

Volgcommissie(s):

EZK, FIN, SZW, J&V, I&W, VWS, BuZa

 

1.

Nederlandse dossiers