Besluitpunt "EU-voorstel: Verslag van de commissie over de toepassing in 2017 van / Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie / COM (2018) 663"

commissie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)
vergadering 2019-01-31
volgnummer 15
 

Zaak:

EU-voorstel: Verslag van de commissie over de toepassing in 2017 van / Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie / COM / (2018) 663 - 2019Z00954

Besluit:

Agenderen voor algemeen overleg EU-informatievoorziening / transparantie dd 13 februari 2019.

Volgcommissie(s):

J&V, BuZa