Besluitpunt "Uitkomst inventarisatie kennisagenda commissie Europese Zaken 2019 / (besloten deel)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)
vergadering 2019-01-31
volgnummer 21a
 

Zaak:

Uitkomst inventarisatie jaarplanning/kennisagenda commissie Europese Zaken 2019 - 2019Z01327

Besluit:

De jaarplanning versterking kennispositie commissie Europese Zaken 2019 is vastgesteld (zie bijlage van de besluitenlijst).