Besluitpunt "Uitkomst inventarisatie kennisagenda commissie Europese Zaken 2019 / (besloten deel)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)
vergadering 2019-01-31
volgnummer 21b
 

Zaak:

Uitkomst inventarisatie jaarplanning/kennisagenda commissie Europese Zaken 2019 - 2019Z01327

Besluit:

Schriftelijk inventariseren welke leden willen deelnemen aan de voorbereidingsgroep inzake de nadere uitwerking van het te verrichten onderzoek naar de taken en functies van de Europese Commissie (kennisthema institutionele ontwikkelingen in de EU).