Besluitpunt "Rondvraagpunt van het lid Maeijer (PVV) inzake een rappelbrief in relatie tot het debat over de Staat van de Unie"

commissie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)
vergadering 2019-01-31
volgnummer 25
 

Noot:

Besluit

  • De commissie besluit een rappelbrief te verzenden inzake de toezegging van het kabinet in het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 8 januari 2019, vastgesteld op 10 januari 2019, om tijdig voor het plenair debat over de Staat van de Unie terug te komen op de reiskosten van de

Voorzitter van de Europese Commissie en de leden van de Europese Commissie