PVV dient wetsvoorstel in om kiesrecht af te nemen bij dubbele nationaliteit

maandag 18 februari 2019

DEN HAAG (PDC i) - Personen die naast de Nederlandse nationaliteit een of meer andere nationaliteiten bezitten, moet het kiesrecht worden afgenomen. Daarnaast is het onwenselijk dat zij een politiek ambt bekleden. Dit staat in een initiatiefwetsvoorstel i tot wijziging van de Grondwet, van de Tweede Kamerleden Wilders i en Bosma i.

Deze maatregelen zijn volgens hen nodig om dubbele loyaliteit te voorkomen. Stemgerechtigden en ambtsdragers moeten uitsluitend het Nederlandse belang dienen. Onder andere de volgende functies vallen hieronder:

In de Nederlandse wet is reeds geregeld dat bij het verkrijgen van het Nederlanderschap, indien mogelijk, afstand moet worden gedaan van andere nationaliteiten. Er zijn echter verschillende uitzonderingen op dit afstandsvereiste, waardoor zo'n 1,3 miljoen Nederlanders op dit moment een dubbele nationaliteit hebben.

Bron: Wetsvoorstel 35144 i