Besluitpunt "Kabinetsreactie ROB-advies 'Voor de publieke zaak'"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-03-07
volgnummer 4
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers

(in te plannen nadat het door de minister van BZK voorgenomen nader onderzoek/advies zal zijn ontvangen).

 

1.

Nederlandse dossiers