Besluitpunt "Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en / Adviescommissie Wet financiering politieke partijen"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-03-07
volgnummer 5
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Financiering politieke partijen dd. 4 april 2019.

Volgcommissie(s):

EU

 

1.

Nederlandse dossiers