Besluitpunt "Vernieuwd voorstel van de leden Asscher (PvdA) en Özütok / (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en democratie (eerder ingediend door het lid Kuiken / (PvdA)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-03-07
volgnummer 7
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Volgcommissie(s):

OCW