Besluitpunt "Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 7 “Arbeidszaken overheid” van de begroting van Binnenlandse / Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 30985-29)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-03-07
volgnummer 8
 

Zaak:

 

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 

1.

Nederlandse dossiers