Besluitpunt "Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-03-07
volgnummer 9
 

Zaak:

 

Voorstel:

Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemers zijn ontvangen.