Besluitpunt "Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van / Staten Generaal (IIA) en Overige Hoge Colleges van Staat en / Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-03-07
volgnummer 20
 

Zaak:

 

Voorstel:

Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van de Slotwet 2018.

 

1.

Nederlandse dossiers