Besluitpunt "Uitvoering motie van de leden Nijboer en Ronnes over risico's voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen (Kamerstuk 27926-303)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-03-07
volgnummer 22
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de woningmarkt d.d. 6 maart 2019.

 

1.

Nederlandse dossiers