Besluitpunt "Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de / Regeling van werkzaamheden van 13 december 2018, over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-03-07
volgnummer 23
 

Zaak:

 

Voorstel:

Betrekken bij dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers, aangevraagd door het lid Beckerman (SP).

 

1.

Nederlandse dossiers