Besluitpunt "Afschrift brief aan het PBL over doorrekening financieringsfonds verduurzaming huishoudens"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-03-07
volgnummer 26
 

Zaak:

 

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

EZK

 

1.

Nederlandse dossiers