Besluitpunt "Verzoek van het lid Van Raak (SP) om in gesprek te gaan met respectievelijk de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders en met de minister van Binnenlandse Zaken over het functioneren van het Huis voor klokkenluiders"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2019-03-07
volgnummer 34
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking (zie ook de brief van de minister van BZK d.d. 15 februari 2019 inzake Voortgang Huis voor klokkenluiders).

Besloten gedeelte

Geen agendapunten