Jaarverslag Raad van State: 'Wetgever, hecht waarde aan een goede wet'

donderdag 11 april 2019

DEN HAAG (PDC i) - De wetgever - regering i én Staten-Generaal i - heeft als taak het algemeen belang voorop te stellen bij het maken van wet- en regelgeving. Dit stelt de Raad van State i (RvS) in zijn jaarverslag over 2018, gepubliceerd op 11 april 2019.

Nu hebben maatschappelijke organisaties vaak veel invloed voordat een wet tot stand komt, zoals bij het klimaat- en (nog niet gesloten) pensioenakkoord. Vroegtijdige toezeggingen aan deze organisaties leiden tot een storing in de belangenafweging die door de wetgever gemaakt moet worden.

De wetgever verliest autonomie waarmee het algemeen belang in het geding komt. In 'De Raad in de staat' van het jaarverslag doet de RvS een aantal aanbevelingen. Zo zou onder meer een toetsing van wetten wenselijk zijn om te ondervinden of deze het algemeen belang dienen.

Naast de inleidende kernboodschap bevat het jaarverslag cijfers over de Afdeling advisering en Afdeling bestuursrechtspraak. Zo zijn er in 2018 in totaal 392 wetgevingsadviezen geformuleerd en 13.481 bestuursrechtelijke uitspraken gedaan.

Bron: Jaarverslag Raad van State 2018 en persbericht