Deze 10 Nederlandse Europarlementariërs nemen afscheid

donderdag 18 april 2019

DEN HAAG (PDC i) - Het is de laatste vergaderweek van het Europees Parlement i in de huidige samenstelling en donderdag 18 april was de laatste vergaderdag. Een deel van de zittende Europarlementariërs stelt zich niet herkiesbaar voor de komende verkiezingen van 23-26 mei. Onder hen zijn tien Nederlanders. Wie zien we niet meer terug en wat waren hun belangrijkste wapenfeiten van de afgelopen zittingstermijn?

In onderstaand overzicht vindt u een beperkte opsomming van activiteiten van de Europarlementariërs. Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met de redactie van PDC.

 

Hans van Baalen i (VVD)

Europarlementariër sinds 2009. Hij was lijsttrekker voor de VVD bij de Europese Verkiezingen van 2009 en 2014, in die hoedanigheid delegatieleider van de VVD Vanaf 2015 was hij voorzitter van de ALDE i-partij, de liberale stroming in het Europees Parlement. Hij maakt als delegatieleider plaats voor Malik Azmani i.

Belangrijke activiteiten

 • Hij bracht als schaduwrapporteur een reeks verslagen uit over het Europees buitenlands beleid, met name over de relatie met China, Korea, Rusland en Oekraïne.
 • Hij had in de subcommissie voor veiligheid en defensie een belangrijke rol in het Europese defensiebeleid.
 
Gerben Jan Gerbrandy © Europese Unie 2016 - Europees Parlement

Gerben-Jan Gerbrandy i (D66)

Europarlementariër sinds 2009. Hij is in 2017 door Stichting Natuurmonumenten uitgeroepen tot groenste politicus van dat jaar. In het Europees Parlement hield hij zich vooral met milieu- en klimaatzaken bezig.

Belangrijke activiteiten

 • Hij was rapporteur op het gebied van diverse milieuzaken, zoals de emissiemetingen in de autosector (2016) en over het programma voor milieu- en klimaatactie (LIFE i) van de EU.
 • Hij verzette zich fel tegen de aanstelling van Antonio Tajani i als voorzitter van het Europees Parlement vanwege zijn lakse houding tegenover de uitstoot van de auto-industrie.
 
Matthijs van Miltenburg
Bron: Europees Parlement

Matthijs van Miltenburg i (D66)

Europarlementariër sinds 2014. Hij was lid van de commissie regionale ontwikkeling en hield zich veelvuldig bezig met de relatie tussen de EU en landen in Zuid-Amerika. Met enig rumour i zwaait hij af bij de D66-fractie.

Belangrijke activiteiten

 • Hij had een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Europees cohesiebeleid. Zo was hij schaduwrapporteur op het gebied van achterstandsregio's.
 • In 2015 diende hij met succes een voorstel in voor een Europese verplichting tot het inbouwen van een chip bij drones. Dit moet bijdragen aan een veiliger luchtruim.
 

Marietje Schaake i (D66)

Europarlementariër sinds 2009. Zij heeft zich beziggehouden met een breed scala aan onderwerpen, waaronder persvrijheid, handel en relatie met de VS. Zij streed met Sophie in 't Veld i om het lijsttrekkerschap van D66. Nu zij die strijd verloren heeft, keert zij niet terug in het Europees Parlement.

Belangrijke activiteiten

 • Zij was in 2017 het hoofd van de Europese waarnemingsmissie in Kenia.
 • In 2018 kreeg zij het voor elkaar dat er een Europese museumkaart komt. Daarmee wilde zij grensoverschrijdende culturele activiteiten stimuleren.
 

Wim van de Camp i (CDA)

Europarlementariër sinds 2009. Hij profileert zich graag als fervent motorliefhebber en was in het Europees Parlement dan ook actief als rapporteur op het gebied van twee- en driewielige voertuigen. Hij hield zich naast transport bezig met internationale handel en budgettaire controle. Na een periode van 10 jaar is hij niet meer verkiesbaar.

Belangrijke activiteiten

 • Hij had een belangrijke rol als rapporteur in de ontwikkeling van regelgeving voor rij- en rusttijden van chauffeurs op Europese snelwegen.
 • Hij was rapporteur op het gebied van coördinatie van nationale spoormarkten.
 
Lambert van Nistelrooij spreekt tijdens EP-vergadering

Lambert van Nistelrooij i (CDA)

Europarlementariër sinds 2004. Hij maakte zich hard voor de positie van de regio's. Deze inzet werd in 2011 en 2012 ook beloond met een prijs van het tijdschrift "The Parliament Magazine" als beste Europarlementariër op regionaal gebied. In 2014 werd hij met ruim 33.000 voorkeursstemmen herkozen.

Belangrijke activiteiten

 

Dennis De Jong i (SP)

Europarlementariër sinds 2009. De Jong nam zijn ervaringen als ambtenaar en diplomaat mee naar Brussel. In het EP hield hij zich bezig met een breed scala aan onderwerpen. Hij was lijsttrekker voor de SP bij de Europese verkiezingen van 2009 en 2014.

Belangrijke activiteiten

 • Hij was rapporteur bij het voorstel voor een Europees platform om zwart werken te tegen te gaan
 • Hij nam in 2015 samen met CU'er Peter van Dalen i het initiatief voor een parlementaire intergroep voor vrijheid van godsdienst of geloof en religieuze tolerantie
 
Plenary session week 22 in Brussels.
Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

Anne-Marie Mineur i (SP)

Europarlementariër sinds 2014. Werd toen met ruim 52.000 voorkeursstemmen gekozen. Zij was in lid van de Parlementscommissie van internationale handel.

Belangrijke activiteiten

 • Ze hield zich als schaduwrapporteur bezig met een aantal voorstellen ter regulering van de handel in dieren
 • Zij was als schaduwrapporteur betrokken bij de totstandigkoming van het handelsverdrag tussen Canada en de EU (CETA).
 

Judith Sargentini i (GroenLinks)

Europarlementariër sinds 2009. Zij hield zich als Europarlementariër veel bezig met burgerlijke vrijheden. Ze werd werd door Foundation Max van der Stoel uitgeroepen tot European Fair Politician of the Year 2012-2013 voor haar inzet voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden.

Belangrijke activiteiten

 • Sargentini verworf Europese bekendheid om haar rapport over de staat van de democratie in Hongarije i. Haar voorstel voor het inzetten van de Artikel-7 procedure i tegen dit land werd aangenomen door het Europees Parlement.
 • Bracht in 2018 samen met haar collega Bart Staes een kritisch fractierapport uit over het Europese migratiebeleid ('Migratie, het eerlijke verhaal')
 

Bas Belder i (SGP)

Europarlementariër sinds 1999. Hij maakte in zijn zittingsperiode deel uit van vier verschillende Europese fracties. Hij hield zich veel bezig met buitenlands beleid en stond erom bekend veel aandacht te besteden aan de vervolging van christenen overal ter wereld.

Belangrijke activiteiten

 • Hij diende in maart 2004 een verslag in met een ontwerpaanbeveling betreffende de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland (initiatief-procedure).
 • Belder kwam in juli 2006 met een verslag over de betrekkingen tussen China en de EU (initiatiefprocedure). In 2012, 2015 en 2018 bracht hij eveneens rapporten uit over de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en China

Bron: Biografisch Archief PDC, Parlement.com, Votewatch, Europa-Nu.nl