Belangrijkste thema's en media-evenementen 1 - 14 juli 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 28 juni 2019.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad van de EU de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 8 juli 2019

De Raad zal een economie waarin welbevinden centraal staat en de werk­gelegenheids­aspecten van een klimaat­neutrale economie bespreken, de landspecifieke aanbevelingen voor 2019 goedkeuren en richtsnoeren inzake werk­gelegenheid aannemen.

Raad Economische en Financiële Zaken, 9 juli 2019

De Raad zal zich buigen over de eigen middelen van de EU en de landspecifieke aanbevelingen voor 2019 aannemen. Het Finse voorzitterschap zal zijn werkprogramma presenteren.