Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

De raadsformatie i Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van sociale zaken, werkgelegenheid, volksgezondheid en/of consumentenzaken. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar, daarnaast zijn ook informele bijeenkomsten mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip i (CDA) aan.

Deze Raad zet zich in voor meer werk­gelegenheid en betere leef- en werk­omstandigheden, een hoog niveau van volks­gezondheid en consumenten­bescherming in de EU.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

2.

Relevante beleidsvelden en besluitvorming

De Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken behandelt onder meer de volgende beleidsvelden: