De vijf Quaestoren van het Europees Parlement zijn verkozen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op donderdag 4 juli 2019.

Donderdagochtend hebben de EP-leden hun vijf Quaestoren verkozen. Zij zijn verantwoordelijk voor de administratieve en financiële zaken die de leden rechtstreeks aanbelangen.

De onderstaande vijf EP-leden werden als Quaestoren verkozen. Het aantal stemmen bepaalt de rangorde.

 

1.

Anne SANDER (EPP, FR)

407

2.

Monika BENOVÁ (S&D, SK)

391

3.

David CASA (EPP, MT)

391

4.

Gilles BOYER (Renew Europe, FR)

317

5.

Karol KARSKI (ECR, PL)

261

Quaestoren bekleden hun functie gedurende twee en een half jaar - dezelfde termijn als de Voorzitter en Vicevoorzitters.

De Quaestoren vormen samen met de Voorzitter en de Vicevoorzitters het Bureau van het Europees Parlement, die de regels voor het goede functioneren van het Parlement bepaalt. Eén van de taken van het Bureau is het opstellen van een voorontwerp van de EP-begroting. Daarnaast besluit het over administratieve, personeels- en organisatorische zaken.

Procedure: Verkiezing van de Quaestoren