Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumenten­zaken, 8 juli 2019 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 8 juli 2019, 20:00.

Videobeelden van de Raad Epsco (Werkgelegenheid en Sociaal Beleid) van 8 juli 2019

Voornaamste resultaten

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Infographic - De welzijnsgerichte economie: meer dan enkel het bbp

Een klaverblad van vier met symbolen die staan voor sociale bescherming, gendergelijkheid, gezondheidszorg, en onderwijs en opleiding Zie volledige infographic

De ministers hebben een oriënterend debat gehouden over de economie waarin welbevinden centraal staat. Uitgangspunt voor het debat was een oriënterende nota van het voorzitterschap.

Oriënterende nota

Ángel Gurría, de secretaris-generaal van de OESO, was de eerste spreker. Hij presenteerde de OESO-bevindingen over dit thema, die ook beschreven zijn in een achtergrondnota die op verzoek van het Finse voorzitterschap is opgesteld.

De economie waarin welbevinden centraal staat - OESO-achtergrondnota

Het tijdstip voor het debat was goed gekozen. De EU beleeft een periode van aanhoudende economische groei en recordniveaus qua werkgelegenheid. Maar voor hoe lang? Mensen zijn onze belangrijkste troef, en duurzame langetermijngroei is alleen mogelijk als we hun welbevinden kunnen verbeteren.

Aino-Kaisa Pekonen, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van Finland

De ministers hebben ook hun goedkeuring gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen (LSA’s) die onder Epsco-bevoegdheid vallen.

Ontwerpaanbevelingen van de Raad - goedkeuring

Aanbevelingen van de Raad inzake de nationale hervormingsprogramma's voor 2019

De Raad Ecofin zal de LSA’s op 9 juli formeel aannemen.

De ministers keurden ook de adviezen van het EMCO en het SPC goed:

Goedkeuring van de adviezen van het EMCO en het SPC

Conclusies van het EMCO op basis van de thematische evaluatie 2018-2019 en onderzoek per land

Multilaterale uitvoeringsevaluaties door het SPC van de LSA’s voor 2018

Hierin wordt een evaluatie gemaakt van de uitdagingen voor de werkgelegenheid en de sociale bescherming in de nationale hervormingsprogramma’s voor 2019, en van de uitvoering van de LSA’s voor 2018.

De Raad nam een besluit aan betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

De ministers hebben op basis van een oriënterende nota van het voorzitterschap in het openbaar gedebatteerd over de werkgelegenheids- en sociale aspecten van de strategie “Een schone planeet voor iedereen”.

Oriënterende nota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Het debat van vandaag toonde opnieuw aan hoe belangrijk het is dat de sociale gevolgen van de overgang naar een klimaatneutrale economie in aanmerking worden genomen. Wij moeten de Europese burgers een baken van hoop bieden, werknemers aanmoedigen om nieuwe vaardigheden en competenties te verwerven, ondernemers nieuwe zakelijke kansen bieden en steun verlenen aan sectoren en gemeenschappen die zich moeten aanpassen aan een duurzame economie. Een eerlijke overgang is onze gezamenlijke doelstelling en van vitaal belang.

Timo Harakka, Minister van Werkgelegenheid van Finland

Diversen

De Commissie informeerde de ministers over internationale ontwikkelingen inzake werk­gelegenheid en sociaal beleid.

Informatieve nota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3706

Brussel

8 juli 2019

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Indicatief programma

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden van de zitting