Burgers geven hun mening over versterking democratie

donderdag 15 augustus 2019

DEN HAAG (PDC) - Veel Nederlandse burgers willen een versimpeling van de Nederlandse politiek, snellere en duidelijkere coalitievorming en meer aandacht voor de stem in de regio. Dit en meer blijkt uit een onderzoek onder focusgroepen met burgers, dat is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aanleiding voor dit onderzoek was het rapport van de staatscommissie Remkes, dat aanbevelingen bevat om de parlementaire democratie te versterken.

Een deel van de respondenten denkt dat meer input vanuit de kiezer tot betere vertegenwoordiging kan leiden. Tegelijkertijd beseft men ook dat de politiek niet automatisch naar de wensen van de kiezer handelt. Een voorbeeld is het raadgevende referendum, dat volgens het onderzoek aan geloofwaardigheid heeft ingeboet. Daarnaast blijkt uit de gevoerde gesprekken de behoefte aan versimpeling en vereenvoudiging van de versplinterde politiek. Coalitievorming zou sneller en duidelijker kunnen. De kiesdrempel die door de staatscommissie is voorgesteld zou hieraan kunnen bijdragen.

Ook kwam de invoering van een jongerenparlement ter sprake. Veel respondenten zijn positief over het betrekken van jongeren bij de politiek, maar vinden tegelijkertijd dat er niet te veel gewicht aan hun inbreng mag worden toegekend. Ten slotte is er bij de respondenten draagvlak voor meer politieke invloed van de regio. Wel betwijfelt men of een persoonsstem, zoals voorgesteld door de staatscommissie, de vertegenwoordiging van de regio daadwerkelijk zou kunnen verbeteren.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Ferro Explore. Het kabinet heeft in juni al een aantal aanbevelingen van de staatscommissie overgenomen. Later komt nog een kabinetsstandpunt over de andere aanbevelingen.

Bron: Rapportage: Maatregelen om de democratie te versterken