Rekenkamer: Tweede Kamer kan beter gebruik maken van budgetrecht

donderdag 12 september 2019

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer i moet ervoor zorgen dat zij beter geïnformeerd wordt over de begrotingen van ministeries. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer i in haar tweede rapportage Inzicht in publiek geld (deel 2). In veel gevallen zou de Kamer over onvoldoende informatie beschikken om de met publiek geld geboekte resultaten te kunnen controleren.

De Rekenkamer vindt dat het aantal begrotingsonderwerpen - in een begroting begrotingsartikelen genoemd - te klein is en daarmee het budget dat per artikel behandeld wordt te groot. Ministers zouden zo gemakkelijk kunnen schuiven met de budgetten binnen een artikel, zonder dat daarvoor toestemming nodig is van het parlement. Op die manier is het voor de parlementariërs vaak onduidelijk waaraan het geld dat de ministeries ontvangen precies wordt besteed. Zo lieten de begrotingsstukken van de minister van Justitie en Veiligheid vorig jaar in het midden of er meer politie op straat was gekomen, terwijl daarvoor juist extra geld aan het ministerie was toegekend.

Volgens de Rekenkamer zijn deze problemen op te lossen door gebruik te maken van de mogelijkheden die digitalisering en dataportels bieden om (beleids)informatie beter te ontsluiten. Daarvoor worden voorbeelden van gemeenten en uit het buitenland aangedragen. De Tweede Kamer moet dit volgens de Rekenkamer zelf aankaarten, om zo een debat tussen kabinet en parlement tot stand te brengen.

Bron: Algemene Rekenkamer