Vooruitblik: 21 oktober - 3 november 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 18 oktober 2019.

Overzicht van de belangrijkste thema's en evenementen bij de Raad i van de EU i en de Europese Raad i.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Werkgelegenheid en Sociaal Beleid), 24 oktober 2019

De Raad zal conclusies aannemen over de economie van het welzijn en over de IAO-verklaring ter gelegenheid van haar 100-jarige bestaan over de toekomst van werk. Hij zal tevens kernboodschappen van het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) en het Comité voor sociale bescherming (SPC) bekrachtigen en besprekingen houden over het afstemmen van vaardigheden op de arbeidsmarktbehoeften en over het opvoeren van de bestrijding van discriminatie in de EU.