Acceptatie VVD van doodstraf bij berechting Nederlandse IS-strijders in Irak haaks op de Grondwet

donderdag 7 november 2019

DEN HAAG (PDC) - In een Kamerdebat afgelopen woensdag over jihadisten heeft de VVD aangegeven het acceptabel te vinden wanneer Nederlandse IS-strijders de doodstraf zouden krijgen, in het geval zij berecht zouden worden door Irak. Steun hiervoor is echter ongrondwettelijk. In artikel 114 van de Grondwet staat namelijk dat de doodstraf niet kan worden opgelegd.

Nederland onderzoekt op dit moment in overleg met Irak of het mogelijk is om IS-strijders aldaar te berechten. Eerder gaf minister Blok nog aan hierbij de voorwaarde te stellen dat Irak niet de doodstraf zou mogen uitspreken. Regeringspartij VVD geeft nu dus aan de doodstraf toch acceptabel te vinden, als dit de enige manier is om deze IS'ers in Irak te laten berechten. Indien de regering eraan meewerkt Nederlandse IS-strijders in Irak te laten berechten zonder afspraken te maken over de doodstraf, zou dit in strijd zijn met de Grondwet.

Het debat ging over het voorkomen dat Nederlandse jihadisten terug naar Nederland zouden keren. Regeringspartners CDA en D66 spraken zich uit tegen het VVD-standpunt. Hierbij werd onder meer de Nederlandse rol in de internationale strijd tegen de doodstraf en voor de mensenrechten aangehaald.

Bron: NOS, Tweede Kamer