D66 dient initiatiefnota burgeramendement in

maandag 18 november 2019

DEN HAAG (PDC i) - D66 i wil dat burgers de kans krijgen om tijdens de behandeling van een wetsvoorstel amendementen i (wijzigingsvoorstellen) in te dienen. Wanneer een indiener 70.000 handtekeningen verzamelt, wordt het voorstel tot wijziging van een wetsvoorstel door de Tweede Kamer in behandeling genomen. De indiener mag dan zijn of haar amendement persoonlijk verdedigen tijdens een Kamerdebat. Zoals bij bestaande amendementen heeft de Tweede Kamer i het laatste woord: minstens 76 Kamerleden moeten met het amendement instemmen, anders wordt het verworpen.

Joost Sneller i, die vandaag een initiatiefnota over het burgeramendement indient bij de Tweede Kamer, ontkent dat het een alternatief voor het referendum i is. Hij geeft aan dat D66 nog altijd een voorstander is van het bindend correctief referendum. Het burgeramendement moet worden gezien als een aanvulling daarop, waarbij de burger genuanceerd invloed kan uitoefenen tijdens het wetgevingsproces. Het referendum is juist een redmiddel achteraf.

Sneller wil twee jaar proefdraaien met het burgeramendement. Het is nog nergens ter wereld toegepast, dus is er weinig zicht op hoe het middel in de praktijk zou uitpakken.

Bron: Trouw, NOS