Nederlanders in het buitenland krijgen mogelijk kiescollege voor Eerste Kamerverkiezingen

vrijdag 22 november 2019

DEN HAAG (PDC) - De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel om stemgerechtigde Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland een eigen kiescollege te geven. Nederlanders in het buitenland mogen nu al wel hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamer of voor het Europees Parlement. Voor de Eerste Kamer was die mogelijkheid er tot nu toe nog niet, omdat die Kamer indirect gekozen wordt. Met dit wetsvoorstel krijgt de groep in het buitenland woonachtigen ook de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Nederlanders die in het buitenland wonen en voldoen aan de eisen die gelden voor de Tweede Kamerverkiezingen krijgen niet alleen stemrecht voor het kiescollege, zij mogen zich er ook voor kandidaat stellen. Het wetsvoorstel behelst een wijziging van artikel 55 van de Grondwet. Na advies van de Raad van State zal het voorstel aanhangig worden gemaakt bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid.nl