Eurocommissaris voor Internationale Partnerschappen

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Jutta Urpilainen i. Deze functie is nieuw in de Commissie-Von der Leyen i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Internationale Partnerschappen valt in de Commissie-Von der Leyen i onder het team van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor een sterker Europa in de wereld i. Het directoraat-generaal Internationale Partnerschappen (INTPA) i (voorheen Internationale Samenwerking en Ontwikkeling) ondersteunt de Eurocommissaris in haar werkzaamheden.

De Eurocommissaris werkt samen met andere Eurocommissarissen aan het sluiten van een nieuwe overeenkomst voor het instrument van nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking voor na 2020.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op het bouwen van duurzame partnerschappen. Hierin heeft zij onder meer als taak:

  • het optimaal benutten van politieke, economische en investeringsmogelijkheden van Afrika
  • het werken aan een nieuwe strategie met Afrika
  • het afronden van onderhandelingen voor een post-Cotonou overeenkomst i met landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille oceaan (ACS-staten i)
  • het sluiten van partnerschappen met migratie en transitielanden.
  • ervoor zorgen dat Europa's externe financiële hulp bijdraagt aan de 2030 Agenda van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling en de duurzame ontwikkelingsdoelen
  • ervoor zorgen dat gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes een topprioriteit blijft in het Europese internationale samenwerkings- en ontwikkelingsbeleid
  • het ondersteunen van het maatschappelijk middenveld in de wereld
  • het optimaal benutten van het Externe Investeringsplan
  • het voorstellen van een nieuw coördinatiemechanisme om de potentie van financiële ondersteuning collectief te benutten in overeenstemming met de waarden van de EU

3.

Gerelateerde Diensten

4.

Meer informatie