Raad van State vindt het begrijpelijk dat het EU lidmaatschap wordt opgenomen in de Grondwet

dinsdag 10 december 2019

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State vindt het begrijpelijk dat het lidmaatschap van de EU wordt opgenomen in de Grondwet. Dat staat in een advies naar aanleiding van het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Kees Verhoeven i en Rob Jetten i (D66 i) om het EU lidmaatschap te verankeren in de Grondwet. Wel vindt de Raad een bepaling dat het lidmaatschap van de EU pas kan worden opgezegd als dit uit de Grondwet is verwijderd overbodig. Ook een bepaling die regelt hoe het parlement wordt betrokken bij de Europese besluitvorming acht de raad niet noodzakelijk.

De Raad van State beoordeelde het voorstel aan de hand van drie criteria: Behoort het lidmaatschap van de EU tot een hoofdelement van het Nederlandse staatsbestel? Is er een brede en duurzame overeenstemming over het belang van het lidmaatschap? En past het lidmaatschap van de Eu bij het normatieve karakter van de Grondwet? Op basis hiervan kwam de Raad tot de conclusie dat het begrijpelijk is een bepaling over het lidmaatschap van de EU op te nemen in de Grondwet.

De Europese Unie heeft volgens de Raad een onmiskenbare invloed op de economie, de nationale instituties en de burger en behoort daarmee tot een hoofdelement van het Nederlandse staatsbestel. Daarnaast is er altijd een brede steun voor de idealen van de EU wat op een brede en duurzame overeenstemming wijst. Verder betekent het lidmaatschap een verankering van de waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten en past daarom bij het normatieve karakter van de Grondwet.

Verschillende andere EU lidstaten hebben het lidmaatschap opgenomen in hun Grondwet. De uitwerking en gevolgen daarvan verschillen per lidstaat.

Bron: RaadvanState, Nu.nl