Dinsdag eerste debat over eindrapport Staatscommissie in Eerste Kamer

vrijdag 31 januari 2020

DEN HAAG (PDC i) - Dinsdag vindt het eerste debat over het eindrapport 'Lage drempels, hoge dijken' van de Staatscommissie parlementair stelsel i plaats in de Eerste Kamer. Naast het eindrapport wordt ook het eerste deel van de kabinetsreactie, de uitvoering van de Motie-Schalk en de tot dusver gevoerde correspondentie met de regering over dit onderwerp besproken.

In november 2019 werd de regering door de Motie-Schalk (SGP) verzocht eerst het eindrapport in beide Kamers te bespreken, alvorens de regering verdere stappen zou nemen in het wetgevingsproces. Vooral met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer wil de senaat een zekere inspraak. Hoewel dit niet de gebruikelijke volgorde is waarin een regeringsvoorstel wordt behandeld, besloot de minister begin januari 2020 toch te wachten met het voorleggen van het voorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

In het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel i werd geadviseerd de verkiezingswijze van de Eerste Kamer te laten zoals die is. Het voorstel voor wijziging van de Grondwet over de verkiezingswijze van de Eerste Kamer dat vorig jaar in internetconsultatie werd gegeven wijkt hier echter van af.

Bron: EersteKamer.nl