Geen steun voor moties over referendum en afschaffen Eerste Kamer

dinsdag 11 februari 2020

DEN HAAG (PDC i) - Een motie-Van Hattem i (PVV) waarin gevraagd wordt stappen te zetten naar afschaffing van de Eerste Kamer is in die Kamer met 58 tegen 14 stemmen verworpen. Dat zelfde lot was er voor een motie-Cliteur i (FVD) over invoering van een bindend correctief referendum i. Die laatste motie kreeg wel onder meer steun van de PvdA, maar niet van de regeringsfracties en van GroenLinks en SGP.

Steun was er wel via een aangenomen motie-Vos i (PvdA) voor de vraag aan het kabinet om vóór de zomer van 2020 met een reactie te komen op de overgebleven adviezen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel i. Verder moet het kabinet de eerder overgenomen adviezen uitwerken.

Moties van de FVD over de gekozen minister-president en tegen vermeende verschuiving van de macht van de wetgever naar de rechtelijke macht werden verworpen.

Bron: website Eerste Kamer