Besluitpunt "Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties"

commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2020-05-11
volgnummer 4B
 

Zaak:

 

Zaak:

Antwoorden op vragen gesteld tijdens de 1e termijn van het voorstel van Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisatie (Kamerstuk 35079) - 2020Z06242

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.