Wetsvoorstel over vervallen additionele artikelen aangenomen

woensdag 17 juni 2020

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft als hamerstuk het wetsvoorstel over het vervallen van twee uitgewerkte additionele grondwetsartikelen aangenomen. De artikelen gaan over de tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers en over technische aanpassing van de Kieswet.

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zal de tweede lezing plaatsvinden.

Bron: website eerste kamer, kamerstuk 35.417