Eerste Kamer dringt aan op spoedige indiening voorstel over terugzendrecht

donderdag 1 oktober 2020

DEN HAAG (PDC i) - Het zou goed zijn als minister Kajsa Ollongren i ook haar voorstel over invoering van een terugzendrecht i van wetsvoorstellen voor de Eerste Kamer spoedig indient. Dat stelden enkele Eerste Kamerleden tijdens een mondeling overleg met de minister over de voorstellen van de Commissie-Remkes i.

Diverse fracties vinden dat het goed is om voorstellen tot verbetering van het parlementair stelsel in samenhang met elkaar te kunnen zien. Ze willen bovendien dat de eerste lezingen van voorgestelde grondwetsherzieningen vóór de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 zijn afgerond. De minister bevestigde dat dat ook haar doelstelling is. Er liggen al wel wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer over een langere zittingsduur voor de Eerste Kamer i en afhandeling van de tweede lezing door de Verenigde Vergadering i.

De minister deelde bovendien mee dat er in mei 2021 een notitie komt over de voor- en nadelen van constitutionele toetsing i, een ander onderdeel van de ideeën van de staatscommissie parlementair stelsel. Er wordt verder vaart gemaakt met een wet op de politieke partijen en versterking van de representativiteit van de Tweede Kamer.

Bron: Verslag op YouTube