Eerste Kamer aanvaardt wetsvoorstel 35419 - Herijking Grondwets­herzienings­procedure (Grondwetswijz., 1e lezing)

dinsdag 13 oktober 2020

De Eerste Kamer heeft op 13 oktober 2020 wetsvoorstel 35419 - Herijking Grondwets­herzienings­procedure (Grondwetswijziging, eerste lezing) aangenomen.