Videoconferentie van de ministers van Volksgezondheid, 30 oktober 2020 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 30 oktober 2020, 18:00.

Voornaamste resultaten

Volksgezondheid

De ministers van Volksgezondheid wisselden van gedachten over de ontwerpconclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten over de rol van de EU bij het versterken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De conclusies willen bijdragen tot een gecoördineerd optreden van de EU-lidstaten tijdens de hervatte 73e Wereldgezondheidsvergadering, het besluitvormingsorgaan van de WHO.

Jens Spahn, Duits minister van Volksgezondheid

De WHO bevindt zich op een kruispunt. Na jaren van belangrijke uitdagingen en gezien de huidige ongekende pandemie is het duidelijk dat de organisatie meer moet kunnen doen. Uit ons debat vandaag is gebleken dat de EU bereid is een leidende rol te spelen en de wereldwijde inspanningen om de WHO te hervormen aan te sturen. Ons doel is de WHO sterker en beter toegerust te maken om de gezondheid van mensen wereldwijd veilig te stellen.

Jens Spahn, Duits minister van Volksgezondheid

De ministers deelden hun standpunten over de volgende vraag:

welke concrete stappen kunnen de EU-lidstaten ondernemen om de in de ontwerpconclusies geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken om de versterking van de WHO te ondersteunen en aan te sturen?

Alle delegaties waren ingenomen met de ontwerpconclusies van de Raad en met de toezegging van de EU om een leidende en actieve rol te spelen bij de hervorming van het mondiale gezondheidslandschap. De ministers waren het erover eens dat een sterkere WHO cruciaal is om de gezondheid van de mensen wereldwijd te waarborgen. Zij benadrukten dat de versterking van de organisatie een prioriteit is met het oog op meer efficiëntie en een beter operationeel vermogen.

De ministers benadrukten hoe belangrijk het is de rol van de WHO te versterken bij het verstrekken van normatieve richtsnoeren, de paraatheid op te voeren, het huidige waarschuwingssysteem te herzien en de Internationale Gezondheidsregeling beter uit te voeren. Zij riepen ook op tot verdere steun voor de zogenaamde "één gezondheid"-benadering om betere resultaten op het gebied van volksgezondheid te bereiken.

Ontwerpconclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten over de rol van de EU bij het versterken van de Wereldgezondheidsorganisatie, 27 oktober 2020

Infographic - COVID-19: gemeen­schappelijke aanpak voor reis­beperkingen (tot 13 juni 2021)

Illustratie: COVID-19: gemeen­schappelijke aanpak voor reis­beperkingen. Zie volledige infographic

Diversen

Het voorzitterschap lichtte de ministers in over de aanbeveling van de Raad betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie.

Aanbeveling van de Raad betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie, 13 oktober 2020

Coronavirus-pandemie (COVID‑19) en EU‑respons (achtergrond­informatie)

Videoconferentie van de ministers van Volksgezondheid (persconferentie, 30 oktober 2020)

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-MH301020

Videoconferentie

30 oktober 2020

10:00

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN