Wet in Staatsblad: 35419 - Herijking Grondwets­herzienings­procedure (Grondwetswijz., 1e lezing)

maandag 9 november 2020

Het wetsvoortstel 35419 - Herijking Grondwets­herzienings­procedure (Grondwetswijziging, eerste lezing) is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.