Tweede Kamer stemt in eerste lezing in met twee wetsvoorstellen tot wijziging van de Grondwet

dinsdag 8 december 2020

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer heeft vandaag in eerste lezing ingestemd met twee voorstellen tot wijziging van de Grondwet. Het betreft het voorstel om de tweede lezing van Grondwetswijzigingen voortaan door de Verenigde Vergadering i te laten behandelen, en het voorstel om de zittingsduur van de Eerste Kamer te verlengen van vier naar zes jaar.

Er bestonden in de Tweede Kamer vooral grote twijfels bij het voorstel voor een langere zittingsduur van de Senaat. Sommige fracties zien niet dat dit bijdraagt aan een beter parlementair stelsel. De Kamer nam een motie-Van der Graaf (CU) aan over het voorkomen van te grote nadelen van de wijziging voor kleinere partijen.

Tegen het wetsvoorstel stemden PVV, GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, SGP en Van Kooten-Arissen. Een amendement van Bisschop i (SGP) over het schrappen van de beurtelingse verkiezing werd verworpen.

Voor het voorstel om grondwetsherzieningen in tweede lezing in een Verenigde Vergadering te behandelen, was bredere steun. Alleen de SGP stemde tegen.

Het wetsvoorstel over de grondwetsprocedure is in lijn met het advies van de Staatscommissie parlementair stelsel i. Die commissie was aan de andere kant niet voor de zesjarige zittingsduur. Nu beide voorstellen door de Tweede Kamer in eerste lezing zijn aangenomen, zal de Eerste Kamer zich hierover gaan buigen.