Commissie verwelkomt politiek akkoord over Europees Solidariteitskorps

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 11 december 2020.

De Commissie is verheugd over het politiek akkoord tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over het nieuwe Europees Solidariteitskorps (2021-2027). De trialoogonderhandelingen zijn nu afgerond voor de definitieve vaststelling van de wetteksten door het Europees Parlement en de Raad.

Vicevoorzitter Margaritis Schinas i, verantwoordelijk voor de bevordering van onze Europese levenswijze, merkte op: “Het akkoord van vandaag over het Europees Solidariteitskorps is een krachtige boodschap aan onze jongeren, hun geest van solidariteit, verantwoordelijkheid en burgerschap. Jonge Europeanen zijn de beste ambassadeurs van onze Europese levenswijze, van onze waarden en onze verwezenlijkingen. Zij werken onvermoeibaar aan een genereuzere wereld.”

Mariya Gabriel i, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Ik ben verheugd over het politiek akkoord over het nieuwe programma van het Europees Solidariteitskorps. We kunnen nu duizenden jongeren de kans bieden om gemeenschappen in nood te helpen, solidariteit te betuigen en bij te dragen aan het herstel van onze samenlevingen. Tegelijkertijd kunnen ze waardevolle vaardigheden verwerven en werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling.”

Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren tussen 18 en 30 jaar (35 voor het onderdeel humanitaire hulp) de kans om solidariteit te betuigen door deel te nemen aan activiteiten die gaan van het helpen van kansarmen tot het bijdragen aan gezondheids- en milieuacties in de hele EU en daarbuiten. Tot dusver hebben 275 000 jongeren zich aangesloten bij het Europees Solidariteitskorps. Ongeveer 50 000 deelnemers zijn van start gegaan met hun activiteiten.

Met een specifiek budget van 1,009 miljard euro voor de periode 2021-2027 zal het nieuwe programma ten minste 270 000 jongeren kansen bieden om maatschappelijke en humanitaire uitdagingen te helpen aanpakken via vrijwilligerswerk of door hun eigen solidariteitsprojecten op te zetten. Het doel van het programma is niet alleen inclusiever, maar ook digitaal en groener te worden. Voortbouwend op de EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp, zal het programma voor het eerst jongeren ook in staat stellen vrijwilligerswerk te doen in humanitaire hulp ver buiten de Europese grenzen. Organisaties kunnen rekenen op steun voor capaciteitsopbouw en deskundigen. De vernieuwde EU-Jongerensite bevat onder meer een reeks kwaliteits- en ondersteuningsmaatregelen, waaronder online opleidingspagina's voor jongeren die zich voor het Europees Solidariteitskorps hebben opgegeven. Ze kunnen er nader ingaan op hun motivatie, hun vaardigheden en kennis verbeteren en zich voorbereiden op deelname.

Volgende stappen

Op 10 november 2020 bereikten het Europees Parlement, de EU-lidstaten in de Raad en de Commissie een politiek akkoord over de volgende langetermijnbegroting van de EU en NextGenerationEU. Nu moet de MFK-verordening dringend wettelijk worden vastgesteld en het eigenmiddelenbesluit worden geratificeerd.

Daarna zullen de langetermijnbegroting van de EU en het initiatief NextGenerationEU (een tijdelijk instrument dat als katalysator fungeert voor het herstel in Europa) samen het grootste stimuleringspakket vormen dat ooit via de EU-begroting is gefinancierd. Een totaalbedrag van 1,8 biljoen euro* zal bijdragen tot de wederopbouw van Europa na COVID-19. Dat Europa zal groener, digitaler en veerkrachtiger zijn.

*in prijzen van 2018.

Meer informatie

Europees Solidariteitskorps

Herstelplan

Langetermijnbegroting van de EU 2021-2027 & NextGenerationEU (EN)