Ledenvergadering VVD past verkiezingsprogramma aan

maandag 14 december 2020

DEN HAAG (PDC i) - Zaterdag stemden de leden van de VVD i tijdens een digitale Algemene Ledenvergadering over het concept-verkiezingsprogramma. De paragraaf over de rechtsstaat is herschreven, er is besloten dat de partij na de komende verkiezingen ook coalitiebesprekingen met GroenLinks i kan voeren en het voorstel voor een 'preferendum' werd geschrapt.

Over de passage met betrekking tot de rechtsstaat werden de meeste amendementen ingediend door de leden. Met het voorstel dat stelde dat uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens i gecorrigeerd mogen worden door de lidstaten van de Raad van Europa i, als die uitspraken 'indruisen tegen hun bedoeling', schond de VVD in principe de scheiding van machten en de onafhankelijkheid van de rechtsstaat. De aangepaste tekst is compleet anders. Nu wordt juist de scheiding der machten benadrukt. Ook zegt het verkiezingsprogramma nu de toetsing aan het EVRM i te willen versterken.

De leden van de VVD vergaderden in de week vóór de ALV in deelsessies over het programma. Uit deze deelsessies kwamen honderden amendementen i. Over de meest controversiële onderwerpen is zaterdag gestemd. Tijdens de vergadering belden prominente VVD'ers in via een videoverbinding om hun mening te geven over de belangrijkste voorstellen.

Bron: NOS, Trouw