Wetsvoorstel Burgerforum Kiesstelsel in consultatie

dinsdag 15 december 2020

DEN HAAG (PDC i) - Vanaf vandaag kunnen Nederlanders hun mening geven over het wetsvoorstel Burgerforum Kiesstelsel van minister Ollongren i van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Er is een internetconsultatie over het wetsvoorstel van start gegaan.

De voorgenomen wetgeving stelt een wijziging van het kiesstelsel voor. De kiezer krijgt dan de keuze om te stemmen op de lijst van een partij (de zogenaamde lijststem) of op een afzonderlijke kandidaat van een lijst (de kandidaatstem). Kandidaten die kandidaatstemmen krijgen, hebben hiermee meer kans om gekozen te worden dan kandidaten nu met voorkeursstemmen. Daarnaast wordt voor alle verkiezingen het aantal ondersteuningsverklaringen verhoogd en vindt er een verhoging plaats van de waarborgsommen. Dit vergt een wijziging van de Kieswet.

Volgens minister Ollongren krijgt de kiezer met dit wetsvoorstel meer invloed. Zo kan een kiezer naast een voorkeur voor een partij, iemand van die partij uit bijvoorbeeld een specifieke regio of met een bepaald persoonlijk profiel steunen.

Het wetsvoorstel wijzigt het kiesstelsel voor alle directe verkiezingen, dus bijvoorbeeld ook voor provinciale staten of de gemeenteraden.

Met de voorgestelde wijziging van het kiesstelsel, geeft minister Ollongren gehoor aan het advies van de Staatscommissie parlementair stelsel i hierover.

Bron: Rijksoverheid, Parlementaire Monitor