Eerste Kamer aanvaardt in eerste lezing voorstel bindend correctief referendum

dinsdag 26 januari 2021

De Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel Van Raak voor een grondwetswijziging die het bindend correctief referendum mogelijk moet maken aangenomen. De fracties SGP, CDA, VVD, GroenLinks (met uitzondering van het lid Karimi) en PvdA stemden tegen het voorstel.

De PvdA en GroenLinks vinden de slagingskans van het bindend correctief referendum te laag. De uitslag van een referendum is - door een door de Tweede Kamer aangenomen amendement - pas geldig als een substantieel deel van de kiesgerechtigden deelneemt.

Eerste Kamerlid Ganzevoort (GroenLinks) diende een motie in die een novelle verzoekt om de hoge uitkomstdrempel uit de voorgestelde wet te halen, maar deze haalde het niet.

Van Raak verdedigde het voorstel vorige week in de Eerste Kamer. Na de Tweede Kamerverkiezingen moet er opnieuw over het wetsvoorstel worden gestemd door beide Kamers. Daarbij is voor het aannemen een tweederde meerderheid vereist.