Kiesraad positief over voorstel nieuw kiesstelsel

maandag 1 februari 2021

DEN HAAG (PDC i) - De Kiesraad i is positief over een wetsvoorstel voor een herzien kiesstelsel. Hierbij kan de kiezer stemmen op een kandidaat op de lijst (kandidaatsstem) óf op de lijst van die partij (lijststem). Het doel van dit nieuwe stelsel is om de band tussen kiezer en gekozene te versterken.

De verwachting is dat een stem op een kandidaat meer gewicht krijgt dan in het huidige stelsel. Hierdoor is het waarschijnlijk dat meer kandidaten een individuele verkiezingscampagne zullen voeren om zich bij de kiezer te profileren. De Kiesraad wijst hierbij wel op de noodzaak van regels voor de financiering van individuele campagnes, om het 'kopen' van stemmen te voorkomen.

Daarnaast wordt het aantal ondersteuningsverklaringen dat een kandidaat nodig heeft, verhoogd van de huidige 580 naar 5000. De Kiesraad pleit ervoor ondersteuningsverklaringen in dat geval ook digitaal te kunnen afleggen. Verder kan de Kiesraad zich vinden in het voorstel om de kieskringen af te schaffen. Elke partij heeft dan één landelijke kandidatenlijst.

Het wetsvoorstel is gebaseerd op het advies van de staatscommissie parlementair stelsel i uit 2018. Hierin pleit de staatscommissie voor invoering van het eerder door het Burgerforum kiesstelsel i voorgestelde kiesstelsel.

Bron: Website Kiesraad