Grondwetsvoorstel voor bindend correctief referendum bij Tweede Kamer ingediend in tweede lezing

vrijdag 12 februari 2021

DEN HAAG (PDC) - Het initiatiefvoorstel van Van Raak (SP) waarin hij voorstelt de Grondwet zodanig te wijzigen dat het houden van een correctief referendum mogelijk wordt, is bij de Tweede Kamer ingediend in tweede lezing.

Het voorstel was op 26 januari door de Eerste Kamer aangenomen. Pas na de Tweede Kamerverkiezingen van maart wordt het voorstel in tweede lezing in behandeling genomen.

Dit voorstel tot wijziging van de Grondwet om een correctief referendum in te voeren is sinds januari 2019 in behandeling. Een correctief referendum geschiedt op initiatief van kiesgerechtigden en gaat over wetsvoorstellen die al zijn aangenomen door zowel de Eerste als Tweede Kamer. De wetgevende macht is verplicht de uitslag van het referendum te honoreren.