Nieuwe consumentenagenda: Raad neemt conclusies aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 22 februari 2021.

De Raad i heeft conclusies aangenomen over de mededeling van de Commissie "Een nieuwe consumentenagenda: de weerbaarheid van de consument versterken met het oog op duurzaam herstel". Die bevat een visie voor het EU i-consumentenbeleid voor 2020-2025.

De nieuwe consumentenagenda is een belangrijke mijlpaal voor het Portugese voorzitterschap en wij willen de ontwikkeling ervan bevorderen. De conclusies zijn een duidelijk signaal dat het de Raad ernst is met de uitvoering van de agenda. Met deze conclusies bevorderen we een eerlijke en sociale Europese markteconomie.

Pedro Siza Vieira, Portugees minister van Economie en Digitale Transitie

De conclusies moeten sturing geven aan de brede waaier maatregelen die de Commissie in de agenda heeft aangekondigd en ze benadrukken dat ook in andere beleidsdomeinen aan de bezorgdheid van consumenten tegemoet moet worden gekomen, zoals de groene en de digitale transitie. Ze wijzen ook op het belang van consumentenvertrouwen voor het economisch herstel na de COVID-19-crisis.

De Raad is ingenomen met het voornemen van de Commissie om werk te maken van "het recht op reparatie", online- en offlineconsumentenbescherming, productveiligheid en de preventie van overmatige schuldenlast. Hij benadrukt ook de noodzaak van consistentie met voorstellen op het gebied van digitalisering, zoals de wet inzake digitale diensten, die een hoog beschermingsniveau voor alle consumenten moet waarborgen.

Op 25 februari 2021 houden de ministers voor Interne markt en Industrie onder voorzitterschap van minister Siza Vieira een videoconferentie over de rol van bedrijven en consumenten bij het economisch herstel en de veerkracht van de economie.

  • Raadsconclusies over de nieuwe consumentenagenda

    Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

    EN

Naar de bladzijde "Vergaderingen"