Voorstel voor wijzigen artikel 1 van de Grondwet ingediend voor tweede lezing

donderdag 25 februari 2021

DEN HAAG (PDC i) - Het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66 i), Van den Hul (PvdA i) en Özütok (Groenlinks i) om handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond toe te voegen aan artikel 1 van de Grondwet is gisteren bij de Tweede Kamer ingediend voor tweede lezing.

Op 9 februari 2021 werd de eerste lezing van dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. De tweede lezing wordt pas behandeld na de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hierbij zal een tweederde meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer vereist zijn.

Het toevoegen van deze gronden aan artikel 1 Grondwet is volgens de initiatiefnemers enerzijds bedoeld als een bevestiging en verankering van hetgeen reeds bereikt is op het vlak van emancipatie, en anderzijds om deze zaken te bewaken en verder te verbeteren.

Bron: tweedekamer.nl