Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport over de stand van zaken ten aanzien van ondertekening en ratificatie van het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag handicap

donderdag 18 maart 2021

Bij wetsvoorstellen 32411 - Initiatiefvoorstel Toevoeging aan de Grondwet van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (Grondwetswijziging, eerste lezing), 33990 - Uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 33992 (R2034) - Goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en 35570 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2021 is een brief ondergebracht.