35786 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 1 april 2021 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren.

 

Met de bekendmaking van de wet van 9 maart 2018 (Stb. 2018, 86) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35786 is die tweede lezing. De Grondwet wordt als volgt gewijzigd: Voor hoofdstuk 1 wordt een ongenummerd artikel ingevoegd, luidende: Algemene bepaling De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet houdende verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling) en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 augustus 2022 (Stb. 2022, 332).

2.

Kerngegevens

Ingediend
1 april 2021

Volledige titel
Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. (Kajsa) Ollongren

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Justitie en Veiligheid
De Minister voor Rechtsbescherming

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 9 maart 2018 (Stb. 2018, 86) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot beide voorstellen van wet gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 34 516, alsmede Handelingen II 2016/17, nr. 81, item 7 en Handelingen I 2017/18, nr. 20, items 5 en 7).

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

4.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

5.

Documenten

(21 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 30 augustus 2022, bekendmaking wet, Stb. 2022, 332    
Wet van 6 juli 2022, houdende verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling -
 
1 5 juli 2022, stemming(en), 35786     HEK20212022-36-8
Stemming Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet -
vergadering: 5 juli 2022
 
1 28 juni 2022, behandeling, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790     HEK20212022-35-9
Zes wetsvoorstellen inzake verandering van de Grondwet -
vergadering: 28 juni 2022
 
1 28 juni 2022, behandeling, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790     HEK20212022-35-3
Zes wetsvoorstellen inzake verandering van de Grondwet -
vergadering: 28 juni 2022
 
1 12 mei 2022, sprekerslijst, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790    
Sprekerslijst - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (35.790)
vergadering: 28 juni 2022
 
1 14 april 2022, eindverslag, nr. A     KST35786A
Eindverslag
 
2 5 april 2022, stemming(en), 35786; 7; 35786; 7     HTK20212022-68-12
Stemming motie Opnemen van een algemene bepaling -
vergadering: 5 april 2022
 
2 5 april 2022, stemming(en), 35786     HTK20212022-68-11
Stemming Opnemen van een algemene bepaling -
vergadering: 5 april 2022
 
2 30 maart 2022, motie, nr. 7     KST357867
Motie Van der Graaf c.s. over het opnemen van fundamentele mensenrechten in de Grondwet
 
2 30 maart 2022, behandeling, 35786; 35786; 7     HTK20212022-66-2
Opnemen van een algemene bepaling -
vergadering: 30 maart 2022
 
2 25 maart 2022, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst
 
2 7 oktober 2021, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A02497 16    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 7 oktober 2021 -
vergadering: 7 oktober 2021
 
2 1 oktober 2021, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A02497 16    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 1 oktober 2021 -
vergadering: 1 oktober 2021
 
2 27 september 2021, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST357866
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 21 mei 2021, verslag, nr. 5     KST357865
Verslag
 
2 15 april 2021, besluitenlijst, 27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK) Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie) do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 13.00 - 17.00 omgeving do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse RondvraagGeen agendapunten Besloten gedeelteGeen agendapunten C.J.M. Roovers 2021A01440 24    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 15 april 2021 -
vergadering: 15 april 2021
 
2 9 april 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A01440 27    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 9 april 2021 -
vergadering: 9 april 2021
 
2 1 april 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST357861
Koninklijke boodschap
 
2 31 maart 2021, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST357864
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 
2 31 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357863
Memorie van toelichting
 
2 31 maart 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357862
Voorstel van wet
 

6.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

R.M. (Renske) Leijten 30-03-2022 SP R.M. (Renske) Leijten
J.C. (Joost) Sneller 30-03-2022 D66 J.C. (Joost) Sneller
I. (Inge) van Dijk 30-03-2022 CDA I. (Inge) van Dijk
M.F. (Mark) Strolenberg 30-03-2022 VVD M.F. (Mark) Strolenberg
S. (Senna) Maatoug 30-03-2022 GL S. (Senna) Maatoug
C.A.M. (Caroline) van der Plas 30-03-2022 BBB C.A.M. (Caroline) van der Plas
M. (Martin) Bosma 30-03-2022 PVV M. (Martin) Bosma
S.J.F. (Stieneke) van der Graaf 30-03-2022 CU S.J.F. (Stieneke) van der Graaf
G.F.C. (Gideon) van Meijeren 30-03-2022 FVD G.F.C. (Gideon) van Meijeren
K. (Khadija) Arib 30-03-2022 PvdA K. (Khadija) Arib
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 30-03-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

Tweede termijn Tweede Kamer

J.C. (Joost) Sneller 30-03-2022 D66 J.C. (Joost) Sneller
S.J.F. (Stieneke) van der Graaf 30-03-2022 CU S.J.F. (Stieneke) van der Graaf
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 30-03-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

Eerste termijn Eerste Kamer

R.R. (Ruard) Ganzevoort 28-06-2022 GL R.R. (Ruard) Ganzevoort
A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 28-06-2022 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem
B.O. (Boris) Dittrich 28-06-2022 D66 B.O. (Boris) Dittrich
M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman 28-06-2022 50PLUS M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman
H. (Hugo) Doornhof 28-06-2022 CDA H. (Hugo) Doornhof
M.J.M. (Tiny) Kox 28-06-2022 SP M.J.M. (Tiny) Kox
P. (Peter) Schalk 28-06-2022 SGP P. (Peter) Schalk
C.F. (Caspar) van den Berg 28-06-2022 VVD C.F. (Caspar) van den Berg
R.A. (Ruud) Koole 28-06-2022 PvdA R.A. (Ruud) Koole
H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma 28-06-2022 CU H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma
L.P. (Lennart) van der Linden 28-06-2022 Fractie-Nanninga (ex-FVD) L.P. (Lennart) van der Linden
H. (Henk) Otten 28-06-2022 Fractie-Otten (ex-FVD) H. (Henk) Otten
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 28-06-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 28-06-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

Tweede termijn Eerste Kamer

R.R. (Ruard) Ganzevoort 28-06-2022 GL R.R. (Ruard) Ganzevoort
A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 28-06-2022 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem
B.O. (Boris) Dittrich 28-06-2022 D66 B.O. (Boris) Dittrich
M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman 28-06-2022 50PLUS M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman
H. (Hugo) Doornhof 28-06-2022 CDA H. (Hugo) Doornhof
M.J.M. (Tiny) Kox 28-06-2022 SP M.J.M. (Tiny) Kox
P. (Peter) Schalk 28-06-2022 SGP P. (Peter) Schalk
C.F. (Caspar) van den Berg 28-06-2022 VVD C.F. (Caspar) van den Berg
R.A. (Ruud) Koole 28-06-2022 PvdA R.A. (Ruud) Koole
H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma 28-06-2022 CU H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma
H. (Henk) Otten 28-06-2022 Fractie-Otten (ex-FVD) H. (Henk) Otten
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 28-06-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

7.

Andere bronnen

8.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.