Advies Raad van State en nader rapport uitgebracht bij wetsvoorstel 35786 - Opnemen algemene bepaling in Grondwet (tweede lezing)

woensdag 31 maart 2021

Bij wetsvoorstel 35786 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (tweede lezing) is een advies Raad van State en nader rapport ondergebracht.